Wykonujemy badania z zakresu identyfikacji pisma ręcznego  zmierzające do potwierdzenia bądź wykluczenia pochodzenia przedstawionych do badań rękopisów i podpisów od wskazanej osoby. Badania prowadzone są na bazie metody graficzno – porównawczej obejmującej wszechstronną analizę indywidualnych zespołów cech graficznych pisma w poszczególnych warstwach identyfikacyjnych, tj. cechach syntetycznych, motorycznych, topograficznych, mierzalnych i konstrukcyjnych. W trakcie analizy wykorzystywany jest bezinwazyjny sprzęt optyczno – pomiarowy.

Zakres badań/usług:

  • analiza porównawcza rękopisów, podpisów i paraf (czytelnych, częściowo czytelnych, skróconych, monogramów)
  • określanie autentyczności (testamentów, umów)
  • identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisów
  • badania psychologiczne na podstawie pisma

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, telefon 503 360 360.