Wykonujemy opinie, analizy i ekspertyzy z zakresu finansów, księgowości (w tym księgowości śledczej) oraz zarządzania podmiotami (spółkami).

Nasz zespół biegłych może opiniować w sprawach:

 • Prawidłowego i rzetelnego przedstawiania sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu w sporządzanych sprawozdaniach finansowych
 • Analizy finansowej podmiotu w kontekście kontynuowania działalności
 • Prawidłowości zarządzania i gospodarowania majątkiem przez organ zarządzający w imieniu właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy)
 • Autentyczności i zgodności dokumentów z rzeczywistymi operacjami gospodarczymi

 

 

 • Transakcji zaciągania zobowiązań przy braku możliwości ekonomiczno-finansowych ich spłaty
 • Przedstawiania niezgodnych z rzeczywistością istotnych dokumentów w celu uzyskania finansowania zewnętrznego, w tym zawarcia umów kredytowych, leasingowych, bądź uzyskania dotacji
 • Nadużycia uprawnień zwykłego zarządu oraz nadużycia zajmowanego stanowiska
 • Działania na szkodę podmiotu i/lub wierzycieli, w tym niekorzystnego rozporządzenia majątkiem podmiotu
 • Nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych
 • Oceny przepływów pieniężnych pod względem ich ekonomicznej celowości i zasadności
 • Oceny zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z przepisami prawa handlowego, bilansowego i podatkowego
 • Oceny wystąpienia przesłanek do zgłoszenia upadłości podmiotu
 • Inne z zakresu finansów i ekonomii oraz podatków

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, telefon 503 360 360.