W SPRAWACH KARNYCH

Przestępczość gospodarcza

Przełamanie zabezpieczeń

Zabójstwa, samobójstwa, pobicia

Kradzieże

Stalking

Przestępczość zorganizowana

Podrabianie dokumentów

WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW I FIRM

Kradzież danych lub ich celowe niszczenie

Hacking, nielegalny dostęp do systemu i danych

Ujawnianie lub wykorzy-stywanie tajemnic firmy

Defraudacja pieniędzy i inne oszustwa finansowe

Podrabianie dokumentów

Naruszanie praw autorskich

Szpiegostwo przemysłowe

WŚRÓD OSÓB PRYWATNYCH

Zdrada

Kradzież tożsamości lub danych osobowych

Zainstalowane oprogra-mowanie szpiegujące

Mobbing, stalking

Umyślne kasowanie danych