Wszyscy wiemy, że aby materiał z miejsca popełnienia przestępstwa miał wartość dowodową, nie może być modyfikowany. To samo odnosi się także do dowodów w postaci cyfrowej. Pamiętać jednak należy, że w przypadku urządzeń elektronicznych zmienić materiał dowodowy jest niezmiernie łatwo. Wystarczy tylko zwykłe włączenie komputera, by spowodować, że materiał dowodowy okaże się bezużyteczny.

Aby dane pochodzące z analizowanych nośników miały wartość dowodową, niezmiernie istotny jest sposób postępowania z nimi:

  • nie dopuść do zniszczenia lub utraty nośnika
  • absolutnie w żaden sposób nie modyfikuj danych istniejących na nośniku
  • zabezpiecz nośnik w miejscu o ograniczonym dostępie, a potem rejestruj kto i kiedy miał do niego dostęp
  • staraj się zgromadzić jak najwięcej urządzeń mogących dostarczyć dowodów (np. kasy fiskalne, kamery przemysłowe, nawigacje, karty SIM) – nie dopuść do modyfikacji zapisanych tam danych!
  • zawsze zapisuj pochodzenie zabezpieczonych materiałów
  • nie podejmuj samodzielnych prób szukania obciążającego materiału lub odzyskiwania danych
  • jeśli już zabezpieczasz dane samodzielnie, rób to w sposób umożliwiający sprawdzenie ich integralności, np. przez zastosowanie sumy kontrolnej
  • w przypadku niekontrolowanego wycieku informacji lub zewnętrznej ingerencji zabezpieczaj logi zdarzeń sieciowych

Jeśli nie chcesz dopuścić do zmodyfikowania i utraty materiału dowodowego, powierz sprawę specjalistom. Informatycy z VS DATA zabezpieczą dowody zgodnie z procedurami wymaganymi przez policję i prokuratury, tak aby zgromadzony materiał miał wysoką wartość dowodową w przypadku sprawy sądowej.

Straciłeś dane?
Nic straconego!