CERTYFIKAT ISO

System Zarządzania Jakością w VS DATA

System Zarządzania Jakością w VS DATA

System Zarządzania Jakością został wdrożony w firmie VS DATA w 2008 roku w celu lepszego zaspakajania potrzeb klientów oraz poprawy zarządzania organizacją poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

Obejmuje następujący zakres:
ODZYSKIWANIE DANYCH KOMPUTEROWYCH.
BEZPIECZNE USUWANIE INFORMACJI CYFROWYCH.

Zakres systemu zarządzania jakością opisany w Księdze SZJ zawiera wyłączenia w rozumieniu wymagań normy  ISO 9001:2008.

Celem Księgi SZJ jest opisanie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz przedstawienie polityki SZJ, struktury organizacyjnej firmy i powiązania ustanowionych / zidentyfikowanych procesów.

Nadrzędnym celem opracowania Księgi SZJ pozostaje zaprezentowanie systemu naszym klientom i poinformowanie ich, w jaki sposób chcemy zapewnić wysoką i rosnącą jakość naszych produktów.

Księga SZJ dostępna jest do wglądu naszych klientów w siedzibie firmy.