Odzyskujemy dane ze wszystkich nośników bez względu na rodzaj uszkodzenia i wykorzystywany system plików.

Potrafimy odzyskiwać również dane zaszyfrowane. Posiadamy własne laboratorium wyposażone w clean room gwarantujący czystość powietrza niezbędną w pracy na otwartych dyskach. Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi narzędziami  umożliwiającymi szczegółową diagnozę oraz późniejsze bezpieczne odzyskanie danych.

Kiedy mamy do czynienia z utratą danych?

Utrata danych następuje w wyniku uszkodzeń logicznych i fizycznych. Z tymi ostatnimi mamy do czynienia wówczas, kiedy nasz nośnik uległ fizycznemu uszkodzeniu w rezultacie upadku, zalania bądź nieodpowiedniego transportu, ale też w wyniku awarii sprzętu bądź zużycia się komponentów. Objawami będą np. brak dostępu do pewnych plików, bardzo długi czas kopiowania dokumentów, nietypowe dźwięki wydawane przez nośnik danych, bądź spalenie elektroniki w razie nagłego zaniku zasilania.

Najbardziej typowym przykładem uszkodzenia logicznego jest skasowanie plików i usunięcie ich z koszta czy sformatowanie dysku. Do uszkodzeń logicznych dochodzi także w przypadku awarii systemu operacyjnego, ataku wirusów, bądź nadpisania danych przez system po ich usunięciu i ponownym uruchomieniu komputera.

Zobacz jak wygląda proces odzyskiwania danych.

W razie utarty danych!

  •  wyłącz natychmiast urządzenie
  • powstrzymaj się od czynności, które mogą pogorszyć sprawę
  • nie rozkręcaj urządzenia i nie próbuj go naprawiać samodzielnie, jeśli nie dysponujesz pomieszczeniem o odpowiedniej klasie czystości powietrza
  • zalanego wodą lub nadpalonego dysku nie czyść ani nie susz samodzielnie
TU ZGŁOSISZ UTRATĘ DANYCH

Co może utrudnić lub uniemożliwić odzyskiwanie danych?

Jeśli doszło do uszkodzenia dysku, przede wszystkim nie należy z góry zakładać, iż jego zawartość została bezpowrotnie utracona. W przypadku uszkodzeń fizycznych, urządzenie zawierające dysk z danymi powinno zostać natychmiast wyłączone. Aby nie pogłębić zaistniałych już uszkodzeń, należy powstrzymać się od samodzielnego rozkręcania i próby naprawy danego urządzenia. W żadnym wypadku nie wolno czyścic i suszyć nadpalonego lub zalanego wodą dysku!

Jak odzyskać dane z dysku?

Nośnik, na którym znajdowały się utracone dane, należy przesłać do nas kurierem lub dostarczyć osobiście. W jego dostarczeniu można również skorzystać z pomocy jednego z naszych partnerów.

Czas trwania diagnozy stanu nośnika zależy od wybranego przez klienta trybu. Może być to tryb standardowy, przyśpieszony lub ekspresowy. Wyniki analizy wraz z opisem uszkodzeń, listą możliwych do odzyskania plików, a także szacunkowym czasem realizacji i kosztami usługi przekazujemy następnie właścicielowi nośnika. Jeśli ten podejmie decyzję o wszczęciu procedury odzyskiwania danych, rozpoczynamy prace laboratoryjne zakończone weryfikacją spójności odzyskanych informacji.

Dane wraz z oryginalnym nośnikiem dostarczamy klientowi w dogodny dla niego sposób, przy czym jeszcze przez 7 dni na naszych serwerach znajdować się będzie zawierająca je kopia bezpieczeństwa.

Straciłeś dane?
Nic straconego!