Zdjęcia i pliki tworzone w pakiecie MS Office to bardzo ważny rodzaj danych. Zdjęcia zawierają bezcenne wspomnienia, a pliki materiały niezbędne w wykonywanej pracy. Często ich wartość jest bardzo duża – mogą zawierać tajemnice handlowe firmy, ważne umowy, dane finansowe. Pliki graficzne to często owoc wielotygodniowych prac grafików, projektantów i designerów. Utrata tak cennych danych to niejednokrotnie strata niepowtarzalnych pomysłów, konceptów i idei.

PLIKI

Odtwarzamy wszystkie typy plików tworzonych w pakiecie MS Office – pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i wykresy – niezależnie od stosowanego formatu (.doc, .xls, .ppt czy .docx, .xlsx, .pptx). Nasze usługi obejmują również pliki OpenOffice, a także mniej typowe formaty – Corel WordPerfect, StarOffice i AbiWord.

Co ważne, sprawdzamy przywrócone przez nas pliki pod kątem spójności danych, a jeśli zachodzi potrzeba naprawiamy je tak, aby użytkownik mógł nadal z nich korzystać.

ZDJĘCIA

Odzyskujemy zdjęcia zapisane na różnego typu nośnikach – dyskach komputerów, pamięci urządzeń mobilnych, cyfrowych aparatów fotograficznych niezależnie od rodzaju uszkodzenia, któremu uległ nośnik. Wspieramy każdy format plików graficznych – zarówno wektorowe (.cdr, .ai, .eps), jak i rastrowe (.jpg, .bmp, .tiff, .psd). Za każdym razem upewniamy się co do poprawności renderowania odtworzonych plików.

Straciłeś dane?
Nic straconego!