Zostań naszym studentem. Nabór na studia podyplomowe Informatyka śledcza trwa

Eksperci VS DATA stworzyli autorski program studiów podyplomowych z informatyki śledczej. Są to pierwsze takie studia w Polsce. Partnerem organizacyjnym jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Wykładowcami są praktycy – eksperci VS DATA, na co dzień zajmujący się odszukiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw oraz specjaliści w zakresie cyberprzestępczości, bezpieczeństwa informatycznego oraz prawa. Opiekunem kierunku i twórcą programu studiów jest Witold Sobolewski, właściciel VS DATA.

Program został przygotowany tak, aby mogły go ukończyć również osoby bez wcześniejszego przygotowania informatycznego. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, cyberprzestępczości, odzyskiwania danych, informatyki śledczej, analizy ruchu sieciowego oraz audytu systemów informatycznych.

Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznania się z całym procesem wykrywania cyberprzestępstw – od bezpiecznego i prawidłowego zabezpieczania dowodów, pozyskania danych z różnych źródeł i nośników, przez ich analizę, aż po przedstawienie ich przed organami ścigania i w toku procesu sądowego. Studia stanowią także praktyczne przygotowanie do egzaminu Certified Computer Forensics Examiner (CCFE) organizowanego przez międzynarodową organizację International Society of Forensic Computer Examiners (ISFCE).

Głównym atutem studiów jest dostęp do praktycznej wiedzy. Około 1/3 zajęć przewidziana jest na ćwiczenia i warsztaty, gdzie uczestnicy zdobywają kompetencje w zakresie pracy z najnowszym oprogramowaniem do analizy śledczej i rozwiązują przykłady realnych przestępstw. Wszystkie ćwiczenia w programie są oparte na rzeczywistych przypadkach, z którymi VS DATA spotkała się w swojej pracy.

Stworzenie studiów to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie wykrywania cyberprzestępczości. Każdego dnia wzrasta liczba generowanych, przetwarzanych i przechowywanych w postaci cyfrowej informacji. Z jednej strony mogą być one przedmiotem zainteresowania przestępców, z drugiej są kopalnią wiedzy dla organów ścigania w procesie wykrywania sprawców przestępstw, zarówno tych popełnianych w sposób „tradycyjny”, jak i cyberprzestępstw. Informatyka śledcza zajmuje się właśnie pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, a specjaliści w tej dziedzinie potrzebni są w administracji publicznej, organach ścigania oraz biznesie. Ze względu na rosnącą skalę problemu cyberprzestępczości zapotrzebowanie na tego typu specjalistów już w tej chwili jest duże i będzie rosło.

Studia są skierowane do pracowników działów bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących w organach śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej, a także osób, dla których wiedza o wykrywaniu przestępstw komputerowych będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych.

Szczegółowe dane na temat programu na stronie www.wsb.pl.