Spalona karta

Wydaje się, że ogień niszczy elektronikę bezpowrotnie. Jednak nasze doświadczenia pokazują, że nie zawsze tak się dzieje. W historii VS DATA jest m.in. zakończone pełnym sukcesem zlecenie odzyskania danych ze spalonej czarnej skrzynki samolotu.

Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, do której zadań należy badanie przyczyn wypadków lotniczych, poprosiła nas o współpracę w celu odczytania parametrów lotu z tzw. czarnej skrzynki. Pochodziła z prywatnego samolotu, który uległ katastrofie powietrznej. Niestety, urządzenie zostało zniszczone przez ogień. VS DATA stanęło przed trudnym i odpowiedzialnym zadaniem odzyskania danych z nadpalonej karty pamięci typu Flash.

Wstępna analiza i oczyszczenie karty pokazały, że kość pamięci przetrwała nieuszkodzona. Oczyściliśmy ją pod mikroskopem z resztek spalonego plastiku i sadzy. Następnie, wykorzystując specjalistyczny czytnik, wykonaliśmy zrzut danych do pliku.

Mimo skomplikowanej odbudowy struktury logicznej zapisanych danych, operacja zakończyła się powodzeniem. Dane bardzo szybko przekazaliśmy PKBWL, która dzięki temu mogła ustalić przyczynę katastrofy.

drukuj