Dysk, telefon jako dowód w sprawie?

Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Wynikiem pracy specjalistów informatyki śledczej jest opinia wydana przez biegłych sądowych*, która może stanowić materiał dowodowy wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Typowy użytkownik komputera może nie zdawać sobie sprawy z tego, że dosłownie każda czynność wykonana za pomocą tego urządzenia, pozostawia po sobie ślady. Świadectwa, niedostępne dla użytkowników i administratorów systemu, są jednak gromadzone przez system operacyjny.

Łącząc techniki śledcze z informatycznymi jesteśmy w stanie je znaleźć i odtworzyć, w pełnej lub fragmentarycznej postaci i na ich podstawie możemy zrekonstruować logiczny ciąg zdarzeń. Robimy to, nawet pomimo zacierania śladów przez podejrzanych oraz w sposób pozwalający na zachowanie tzw. łańcucha dowodowego, tj. tak zabezpieczając i odzyskując materiał dowodowy, by niczego na nośniku nie zmienić. Tylko wówczas materiał pozyskany w trakcie analizy śledczej może stanowić pełnowartościowy dowód w procesie sądowym.

Usługę informatyki śledczej oferujemy zarówno firmom i instytucjom, jak i osobom prywatnym.

Nasi pracownicy są biegłymi sądowymi, a nasze ekspertyzy mają wysoką wartość dowodową w sądzie. Dodatkowo od lat z sukcesami współpracujemy z organami ścigania i sprawiedliwości.

Informatyka śledcza

INFORMATYKA ŚLEDCZA

SKĄD MOŻNA POZYSKAĆ DOWODY?

  • komputery (historia poczty email, komunikatory, historia przeglądarek internetowych, odtworzenie usuniętych danych na dysku itp.)
  • telefony komórkowe (rejestry połączeń, smsy, zdjęcia, video, odzyskanie usuniętych danych celowo lub nieświadomie itp.)
  • kasy fiskalne (jakie produkty były sprzedawane, kwoty dzienne sprzedaży, dane właściciela kasy)
  • pendriv’y (pliki, zdjęcia, i inne pozostałe dane zapisane lub usunięte na nośniku)
  • laptopy ((historia poczty email, komunikatory, historia przeglądarek internetowych, odtworzenie usuniętych danych na dysku itp.)
  • serwery
  • nawigacje (odczyt historii lokalizacji nawet tych usuniętych)