Studia

Studia: Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza Uczelnia Łazarskiego

Rekrutacja i program na stronie - lazarski.pl

Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, należąca do gałęzi nauk sądowych, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Wynikiem pracy specjalistów informatyki śledczej jest opinia/ raport, które mogą stanowić materiał dowodowy wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Łącząc techniki śledcze z informatycznymi słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę jak znaleźć ścieżki działań danej osoby na komputerze, jak je odtworzyć w pełnej lub fragmentarycznej postaci. Na tej podstawie nauczą się jak zrekonstruować logiczny ciąg zdarzeń, pomimo zacierania śladów przez podejrzanych oraz w sposób pozwalający na zachowanie tzw. łańcucha dowodowego, czyli tak zabezpieczając i odzyskując materiał dowodowy, by niczego na nośniku nie zmienić.

W programie położony jest nacisk na praktykę, a wiedza przekazywana jest za pomocą metod laboratoryjnych i analizy przypadków – case study.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone w większości w formie praktycznej (warsztaty i ćwiczenia);

 • studia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych
 • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu

Dla kogo

 • Absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją
 • Pracowników działów bezpieczeństwa i informatyki
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych
 • Pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Ekspertów działów IT, audytorów i pentesterów

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej oraz dziedzin pokrewnych. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zabezpieczania danych, aspektów prawnych w informatyce śledczej, odzyskiwania danych, audytów IT oraz cyberprzestępczości.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa IT oraz prawa dowodowego
 • Poznanie procesów i procedur w informatyce śledczej, m.in. zabezpieczanie danych oraz odzysk danych z różnego rodzaju nośników
 • Zaznajomienie z problematyką prawnych aspektów IT pod kątem przygotowania materiałów do postępowań karnych, cywilnych oraz wewnątrz korporacyjnych przez ISP (Internet Servie Provider) i ICP (Internet Content Provider)
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania tożsamości i aktywności użytkowników (przeglądania przez nich stron internetowych, komunikatorów, otwieranych plików) oraz ustalanie sekwencji zdarzeń
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania kont pocztowych i wiadomości email
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu badania zawartości dysków, danych ulotnych, przestrzeni nieprzydzielonej, bazy danych i plików pod kątem słów kluczowych
 • Uzyskanie umiejętności korzystania z narzędzi i programów stosowanych w CF
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej analizy artefaktów w systemie Windows
 • Przygotowanie do pracy w laboratorium śledczym, na stanowisku informatyka śledczego bądź biegłego sądowego
 • Przygotowanie do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji
 • Program realizowany w partnerstwie z firmą VS DATA Laboratorium Śledcze w Gdyni
 • Wykładowcy to praktycy zawodu, biegli sądowi, wykonujący na co dzień opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów na rzecz organów ścigania
 • Odzyskiwanie danych

Opiekun kierunku

Witold Sobolewski

Twórca VS DATA

Doktor z zakresu informatyki śledczej. Właściciel VS DATA, członek zespołu RR.team. Łączy funkcje techniczne, managerskie i wykładowe. Posiada ponad 17 letnie praktyczne doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz na rzecz organów ścigania, firm prywatnych i instytucji w zakresie odzyskiwania danych, informatyki śledczej oraz analizy powłamaniowej. Wydał ponad 6000 ekspertyz. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu informatyki śledczej (trzecia kadencja). Posiada międzynarodowe certyfikaty z informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE), odzyskiwania danych (CDRP) i analizy urządzeń mobilnych (CMFF). Twórca, opiekun merytoryczny i wykładowca na dwóch kierunkach studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka śledcza” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie i „Cyberbezpieczeństwo” na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Trener firmy niebezpiecznik.pl, w której prowadzi szkolenia „Informatyka śledcza” oraz „Analiza urządzeń mobilnych”. Na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury szkoli sędziów i prokuratorów, gdzie w sposób nietechniczny mówi o technicznych aspektach zwalczania i zapobiegania cyberprzestępczości. Częsty gość branżowych prelekcji, konferencji i sympozjów.

Program studiów

Rekrutacja i program na stronie - lazarski.pl

Mateusz Halicki

Wprowadzenie do analizy malware

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie w inżynierii wstecznej oraz analizie złośliwego oprogramowania zdobywał służąc w wojskowym zespole bezpieczeństwa, gdzie zajmował się rozbieraniem na części pierwsze narzędzi grup APT.

mgr inż. Tomasz Janczewski

Ataki oraz ochrona aplikacji WWW

Zajmuje się programowaniem od 18 lat. W trakcie mojej zawodowej kariery przeszedłem wszystkie szczeble od juniora po architekta. Z wieloma moimi systemami Polacy spotykają się na co dzień wykonując czynności. Bezpieczeństwo IT oraz szeroko rozumiane „cyberbezpieczeństwo” to moja pasja od początku kariery zawodowej. W trakcie pracy często spotykam się z błędami oprogramowania, które finalnie stanowią podstawę do aktywności hakerskiej. Prywatnie jestem fanem wolnego oprogramowania oraz programów bug bounty.

Studia magisterskie Politechnika Opolska kierunek Sieci i Systemy Baz danych.

Studia podyplomowe Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki kierunek Bezpieczeństwo IT.

Studia podyplomowe SGH kierunek Zarządzanie Finansami MSP.

Studia podyplomowe SGGW kierunek Przygotowanie Pedagogiczne Nauczycieli.

Studia Podyplomowe Uczelnia Łazarskiego w Warszawie kierunek Informatyka śledcza.

mgr inż. Bartosz Jerzman

Obrona rozległych sieci korporacyjnych

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w Zespole Informatyki Marynarki Wojennej. Posiada doświadczenie w zakresie reagowania na incydenty komputerowe, analizy powłamaniowej, monitoringu bezpieczeństwa oraz testowania bezpieczeństwa rozległych sieci komputerowych. Służbę wojskową zakończył na stanowisku szefa zespołu Cyber Threat Intelligence (CTI) przy CSIRT MON. Aktaulnie pracuje na stanowisku starszego analityka zagrozeń w zespole CTI banku Standard Chartered. Posiada certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT: CEH, OSCP, OSCE, CRISC, GCTI.

mgr inż. Marcin Maj

Biały wywiad

Analityk OSINT i dziennikarz z kilkunastoletnim stażem. Związany z firmą Niebezpiecznik.pl, w której prowadzi m.in. szkolenia z zakresu security awarness i Białego Wywiadu. W ramach współpracy z różnymi mediami i firmami zajmował się m.in. analizami oszustw, ochroną danych oraz pomocą w usuwaniu skutków wycieków. Z jego szkoleń i pomocy merytorycznej korzystali nie tylko pracownicy różnych branż, ale również funkcjonariusze służb i członkowie zarządów firm.

mgr Michał Opala

Przestępczość komputerowa i prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

Adwokat zajmujący się od ponad 10 lat tematyką przestępczości gospodarczej oraz komputerowej. Prowadzi postępowania wyjaśniające w organizacjach, procesy e-discovery, doradza w zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonych na wszystkich etapach postepowań karnych w sprawach dotyczących m.in. przestępczości komputerowej, korupcji, oszustw, działania na szkodę spółki, przestępstw karnych skarbowych.

Absolwent studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza, Approved Compliance Officer (ACO), członek Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

mgr inż. Grzegorz Piotrowski

Metodyka testów penetracyjnych z elementami socjotechniki

Od 30 lat użytkownik komputerów, od prawie ćwierćwiecza – Internetu. Bezpieczeństwem IT zaszczepiony 20 lat temu na Uczelni, gdzie zajmował się tematami HPC. Od prawie 20 lat w obszarach obecnie nazywanych Cloud Computing (w tym IaaS, PaaS, SaaS). Ponad 10 lat jako aktywny konsultant z obszarów architektury rozwiązań IT (infrastruktura i usługi), Cloud Computing (projektowanie i wdrażanie), Cyber Security (Pen Testing, Strategy, Policy, Incident Management). Zawodowo skupia się na precyzyjnym projektowaniu i realizacji kompleksowych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów biznesowych. Prelegent na dziesiątkach konferencji branżowych. Osobiście miłośnik lodowców i terenów leśnych.

mgr inż. Grzegorz Tworek

Bezpieczeństwo systemów Windows

Specjalista IT w drugim pokoleniu. Od wielu lat aktywnie promuje idee związane z bezpieczeństwem informatyki, zwłaszcza w powiązaniu z systemami Microsoft. Autor artykułów i książek na temat security, prelegent i ekspert na wszelkich konferencjach, od studenckich po BlackHat. W czasie ponad 20-letniej kariery zawodowej zarządzał czterema zbudowanymi od podstaw zespołami ekspertów IT Security, napisał dziesiątki narzędzi, znajdował bugi w kodzie systemów Windows, jednych hackerów wsadzał do więzienia, a innych z niego wyciągał. Kilkanaście razy nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional.

Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ

58 661 45 28

Co nas wyróżnia:

 • 17 lat doświadczenia w prowadzeniu praktycznych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych i informatyki śledczej
 • ponad 2000 przeszkolonych słuchaczy (funkcjonariusze, prokuratorzy, specjaliści, biegli sądowi)
 • nasze szkolenia otrzymują ocenę 5.9/6
 • posiadanie i stosowanie procedur zgodnych z ISO 27037:2012 z zakresu zabezpieczania i przechowywania materiału dowodowego
 • 3 autorskie kierunki studiów (Informatyka śledcza – WSB Gdańk, Uczelnia im. Łazarskiego w Wa-wie, Cyberbezpieczeństwo – AMW Gdynia)
 • każde stanowisko szkoleniowe wyposażone jest w profesjonalny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych (mikroskop, Hotair, lutownice……
 • własne laboratorium wyposażone w najnowsze technologie, sprzęt oraz oprogramowanie
KONTAKT

VS DATA
ul. Świętojańska 55/16
81-391 Gdynia

tel. 58 661 45 28
fax: 58 661 46 28

Biuro czynne od pon. - pt.  w godzinach  9.00 – 16.00.